Логістична система

Логістична система – сукупність логістичних елементів, підсистем і зв’язків між ними, внаслідок яких виникають нові інтегративні якості та функції і забезпечується оптимізація матеріальних і нематеріальних потоків у процесі розвитку та відтворення таких систем. Основними елементами та підсистемами Л. е. є логічна інфраструктура; підсистеми реалізації замовлення, транспортування, формування запасів, складського господарства, пакування, обслуговування клієнта, які формуються за функціональною класифікацією; підсистеми постачання,

виробництва, збуту, переробки й утилізації відходів та інші, які формуються здебільшого за фазами відтворення; підсистеми логістичного планування, управління, організації, контролю, виокремлені за принципом класифікації функцій управління. Ефективність Л. с. значною мірою залежить і від складської системи, в умовах якої зберігається якість товарів, формується ритмічність та організованість виробництва і транспортування, а отже, оптимізуються транспортні витрати, зменшуються непродуктивні витрати робочого часу та ін. Необхідно також скорочувати кількість ступенів зберігання готової продукції та зменшувати запаси, поглиблювати спеціалізацію в структурі логістичних послуг, розширювати вибір транспортних засобів, зменшувати складські та збутові витрати, підвищувати рівень обслуговування споживачів тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Логістична система - Економічний словник


Логістична система