Людина і народ: етноантропологія

Філософія світ людини

Людина і народ: етноантропологія

Як ми бачили у попередніх лекціях, людське буття є вельми різноманітним. Це стосується не тільки людських особистостей, але й спільнот людей, кожна з яких – окремий світ. Найбільш усталені спільноти людей – етно-національні. Вивчаючи їх, філософська антропологія стає етно-антропологією.
Людина і народ: етноантропологія