Людина суспільна

Людина суспільна – процес формування і розвиток сучасної людини у всіх сферах суспільного життя (права, політики, культури та ін.) і передусім – відносин економічної власності в поєднанні з прогресом її природної сторони. Такий розвиток Л. е. щільно пов’язаний передусім з удосконаленням власності, якщо йдеться про власність як соціологічну категорію (див. Власність). Так, політичний аспект власності, а отже, формування людини як активного учасника політичних процесів, характеризує вплив на політику держави залежно від наявності певної

частки власності, привласнення різних форм національного багатства. Це зумовлено тим, що власність переходить у владу і навпаки. Так, клас “нових українців” формується здебільшого внаслідок розкрадання державної власності, проведення державою вигідної для них політики. З цією метою вони проникають до Верховної Ради (там нині понад 300 мільйонерів), лобіюють свої інтереси, “мігрують” між фракціями та ін. Розвиток Л. е. в цій сфері передбачає її вплив на діяльність держави через активну участь у діяльності політичних партій, громадських організацій, профспілок, інших інститутів. Внаслідок відсутності або незначної частки власності у переважної більшості населення і передусім несформованого середнього класу та ін. кланово-номенклатурна еліта відсторонила інших людей від політики, маніпулює їх свідомістю тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Людина суспільна - Економічний словник


Людина суспільна