М. Вебер про ідеальні типи господарства і роль протестантської етики в розвитку капіталізму

Історія економічних вчень

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

М. Вебер про ідеальні типи господарства і роль протестантської етики в розвитку капіталізму

Запропонована німецьким соціологом і економістом Максом Вебером (1864-1920) концепція ідеальних типів господарства використовується для зіставлення ідеальної конструкції з реальністю. Порівнюючи ідеальну “модель” із дійсним процесом економічного розвитку, Вебер відстежує ступінь відхилення реальної системи відносин від ідеалу. Це – метод дослідження історичного розвитку народів, зіставлення

національної практики і загальнотеоретичної моделі.

Як соціолог, історик, політолог, багатогранний фахівець у галузі суспільних відносин Вебер показав значення релігійних норм, етики поведінки для формування товарно-капіталістичних відносин.

У праці “Протестантська етика і дух капіталізму” він визначає вплив релігії на економіку. Протестантська релігія сприяла розвитку ділової хватки, підприємницької активності. Вона допомагала формуванню ощадливості, заповзятливості, спритності,

здатності до ризику. Саме з числа власників і організаторів виробництва перш за все формується клас підприємців – власників і організаторів виробництва. В Європі якоюсь мірою збіглися етичні норми релігії і норми господарської поведінки. У результаті склалася й набула поширення “раціоналістична” форма капіталізму.

Вебер продемонстрував вплив зовнішніх факторів на формування економічних відносин, процеси економічного розвитку.
М. Вебер про ідеальні типи господарства і роль протестантської етики в розвитку капіталізму