Маблі (Mably) Габріель Бонно де

Політологічний словник

Маблі (Mably) Габріель Бонно де (1709 – 1785) – французький політичний мислитель, утопічний комуніст, дипломат, історик. Виходець із дворянської родини, навчався в Єзуїтському коледжі і семінарії, але від духовної кар’єри відмовився. У 1742 – 1746 рр. перебував на дипломатичній службі, потім залишив її і присвятив себе заняттям наукою. В основі поглядів М. на суспільство лежали теорії суспільного договору й природного права. Полемізуючи з фізіократами, М. доводив, що приватна власність не є елементом природного порядку,

а виникла з волі людей, які не зуміли передбачити наслідків її встановлення. Вона – основне джерело всіх нещасть людства. Люди, які звикли до власності, вважав М., розуміють, що їх власність збільшиться, якщо держава розшириться за рахунок своїх сусідів. Це спричиняє загальні війни. І навпаки, у громадян, які не мають своєї власності, живуть суспільним майном і в рівності між собою, немає причин порушувати спокій своїх сусідів. М. наївно вірив, що після запровадження суспільної власності в кожного народу відпаде потреба у веденні загарбницьких воєн, а скромне життя при спільності майна створює доброчинних
і щасливих людей. Оцінюючи тодішню обстановку, він вважав, що, хоча “система спільного майна” відповідає принципам раціональності, відновити її в суспільстві, поділеному на багатих і бідних, без насильства неможливо. Пропаганда комуністичного ладу не може мати успіху. Багаті не хочуть “ладу усуспільнення”, народ же забитий, у нього відсутній “принцип рівності”. М. виправдовував революцію і громадянську війну, якщо вони будуть спрямовані проти насильства і деспотизму. Отже, М. відкидав віру філософів XVIII ст. у всесилля розуму і підійшов до думки про залежність поглядів і поведінки людей від їх майнового становища. Дипломатична служба М. наклала відбиток на його наукові пошуки. У 1757 р. вийшла друком його праця “Принципи дипломатії”, де автор засуджує зовнішню і внутрішню політику європейських монархій, грабіжницькі війни та гноблення підданих. Він вимагає встановлення дипломатії на принципах відмови від таємних договорів, встановлення добрих відносин із сусідами, усунення або запобігання назріваючим конфліктам мирним шляхом. Твори М. сприяли ідеологічній підготовці Великої французької революції. Він був добре відомий і в Росії. Низку його творів наприкінці XVIII – на початку XIX ст. було перекладено російською мовою.

Мабли. Об изучении истории: о том, как написать историю. – М., 1 993; Сафонов С. С. Исторические взгляды Мабли // Французский ежегодник. – 1971; Волгин В. П. Французский утопический социализм. – М., 1969; Каплан А. Б. Революционно-демократическая идеология и утопический социализм во Франции XVIII века. – М., 1989; Капто А С. Энциклопедия мира. – М., 2002.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Маблі (Mably) Габріель Бонно де - Довідник з політології


Маблі (Mably) Габріель Бонно де