Майбутня професія

ТЕМА: РОБОТА. ПРОФЕСІЇ

UNIT 4. PLENTY OF THINGS TO DO

УРОК 39 (1-2)

Підтема: Майбутня професія.

Мета: Активізувати лексичний матеріал теми.

Тренувати учнів у використанні граматичних структур Future Simple.

Пояснити різницю у вживанні структур Future Simple і to be going to.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Виховувати в учнів почуття відповідальності.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, граматична таблиця (НО).

ХІД

УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils. Today I am going to check how you know your new vocabulary. We’ll also speak about professions and we’ll compare the structures: I shall visit my grandparents and I am going to visit my grandparents. By the end of the lesson you’ll be able to see the difference. Let’s begin with a Jazz Chant.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Читання римування.

Учні прослуховують римування, слова якого записані на дошці, в аудіо-запису або у виконанні вчителя і хором читають його.

WHAT ARE YOU GOING TO DO AT TWO?

What are you going to do at two?

What are you going to do?

Where are you going to be at three?

Where

are you going to be?

Who are you going to see?

What are you going to say?

How are you going to go?

Where are you going to stay?

What are you going to do?

Who are you going to see?

When are you going to leave?

Where are you going to be?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice

1. Активізація раніше введених ЛO.

Бесіда в режимі Т  Майбутня професія Class.

Т: Do you read newspapers and magazines? What can you see in any newspaper? What kind of articles can you read there? Who does interviews and writes articles? Can you see reporters on TV? In what programmes? Do you watch news programmes? How do reporters and correspondents communicate with their newspaper and television offices? Have you got a computer? Do you send and get e-mail letters?

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Учитель перевіряє наявність словникової роботи.

2) Словниковий диктант.

Учитель диктує речення, які учні записують у зошитах. Зошити збираються для перевірки.

Т: The editor asked the reporter to write an article and to do an interview. We shall communicate with them through the Internet. We shall type and send our e-mail letters tomorrow.

Speaking

3. Розвиток умінь мовлення.

1) Активізація раніше вивчених ЛO за темою.

А) Учні відповідають на запитання “What trades do you know?”.

Б) Робота над реченнями з опорою на граматичну таблицю.

Учні отримують роздавальний матеріал, усно складають речення і ланцюжком називають їх.

HO:

Make up sentences using the table.

Teachers

Teach.

Singers

Sing.

What do

Dancers

Do?

They

Dance.

Writers

Write.

Etc

Etc

2) Виконання тренувальних вправ.

А) Впр. 4 (c. 58).

Учні виконують вправу усно, відповідаючи ланцюжком.

Б) Впр. 5 (с. 58).

Учні працюють у парах. Потім одна з них відтворює діалог перед класом.

Presenting Grammar

4. Уведення граматичних структур, які вживаються для позначення дії або стану в майбутньому часі.

1) § 6 (с. 172).

Учні самостійно читають правила, якщо у них виникають запитання, вчитель більш детально пояснює граматичний матеріал.

2) РЗ, впр. 1, 2 (с. 41).

Учні письмово виконують вправи, потім по черзі відповідають на запитання.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

Прочитати казку “The Three Little Pigs” (c. 160) до слів “Then the third little pig…”. Звернути увагу на вживання структур Future Simple.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

1) Підготовка до виконання домашнього завдання.

Т: Your homework for the next lesson will be to begin reading the story from your “Reader’s Bag”. Open your books on page 160.

Учні відкривають підручник на с. 160 і відповідають на запитання вчителя.

Т: What is the title of the story? (“The Three Little Pigs”.) You know this story, don’t you? Will it be fun to read it in English? I think it will. It is a long story. Read only the first part.

2) Виконання пісні “When I was a sailor, a sailor, a sailor”.

Т: Today we’ve spoken about professions. Do you remember the song “When I was a sailor, a sailor, a sailor”?

When I was a sailor, a sailor, a sailor.

When I was a sailor, a sailor was I.

And this way and that way, and this way, and that way.

When I was a sailor, a sailor was I.

T: You also sang about doctors, teachers, builders and showed what the people of these professions did. Now let us sing this song in the Future Simple Tense, for example:

I shall be a doctor, a doctor, a doctor.

I shall be a doctor, a doctor I’ll be.

And this way and that way, and this way, and that way.

I shall be a doctor, a doctor I’ll be.

Учні співають пісню, замінюючи слово doctor на інші слова, що позначають професії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Майбутня професія - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Майбутня професія