Майновий ценз

Майновий ценз – показник, що характеризує кількість майна, яке належить окремій особі в натуральному або грошовому вираженні. М. ц. є умовою допущення особи до користування якимись правами (наприклад, для участі в біржових торгах у країнах Заходу брокери повинні підтверджувати своїм майном можливості здійснення угоди, тобто гарантувати реалізацію своїх зобов’язань учасникам укладених з ними угод).
Майновий ценз