Макрорівень

Макрорівень – рівень народного господарства, єдиного народногосподарського комплексу, на відміну від мікрорівня, що означає розвиток економічних явищ і процесів на рівні окремих підприємств, їх об’єднань і галузей.
Макрорівень