МАНОМЕТРИ

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

&36. МАНОМЕТРИ

Як ви знаєте, барометри слугують для вимірювання атмосферного тиску. Якщо потрібно визначити який-небудь інший тиск, що створює рідина або газ, то застосовують прилади, які називають манометрами.

Манометри – це вимірювальні прилади, які призначені для вимірювання тиску або різниці тисків.

Манометри (з грец. манос – рідкий; метрео – вимірюю) бувають рідинні й деформаційні.

Манометри для вимірювання тиску заповнюють ртуттю. Ними вимірюють тиск у межах від 100 до 160 мм рт. ст.

Манометри, за допомогою яких вимірюють різницю тисків у межах від 10 до 100 мм рт. ст., заповнюють водою або іншою рідиною (мал. 186).

Найпоширенішими є деформаційні манометри, загальний вигляд яких показано на малюнку 187, а. Манометр винайшов у 1848 р. французький учений Е. Бурдон. У таких манометрах вимірюваний тиск або різницю тисків визначають за деформацією пружного чутливого елемента.

Чутливим елементом може бути трубчаста пружина (мал. 187, в). Такі манометри називають трубчасто-пружинними. Пружина – це металева трубка, яка закрита з одного кінця, а другий кінець приєднується до середовища, тиск у

якому потрібно виміряти. Якщо збільшувати тиск всередині трубки, вона почне розгинатися. Цей рух трубки через спеціальні пристрої буде передаватися до стрілки, яка фіксуватиме на шкалі манометра значення тиску.

На сьогодні використовують також цифрові манометри (мал. 187, б).

 МАНОМЕТРИ

Мал. 186

 МАНОМЕТРИ

Мал. 187

 МАНОМЕТРИ

Мал. 188

На малюнку 188 зображено рідинний U-подібний манометр. Він складається зі скляної трубки, яка має форму латинської літери U і в яку налито рідину (воду або спирт). За допомогою гнучкої трубки одне з колін манометра з’єднують з круглою плоскою коробочкою, затягнутою гумовою плівкою. Якщо тиск у лівому й правому колінах однаковий, то рідина встановлюється на одному рівні. Якщо натиснути на плівку, то рівень рідини в коліні манометра, з’єднаному з коробочкою, знизиться, а в другому – на стільки само підвищиться. Пояснюється це тим, що при натисканні на плівку тиск повітря в коробочці підвищується. Цей надлишковий тиск передається рідині у відповідному коліні, і її рівень знижується. Зниження рівня в цьому коліні буде відбуватися доти, доки надлишкова сила тиску не зрівноважиться вагою надлишкового стовпа рідини в другому коліні манометра. Тому за різницею висот стовпів рідини в манометрі можна бачити, наскільки тиск на плівку відрізняється від атмосферного.

Дослід. У посудину з рідиною (мал. 188) будемо опускати манометричну коробочку U-подібного манометра. Ми бачимо: що глибше опускаємо коробочку манометра, то більша різниця висот рідини всередині приладу.

Так і має бути: зі збільшенням глибини занурення гідростатичний тиск рідини збільшується.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Як називають прилади для вимірювання тисків, більших або менших за атмосферний?

2. Які бувають манометри?

3. Чим відрізняється трубчасто-пружинний манометр від рідинного?

4. Що показує дослід, зображений на малюнку 188?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


МАНОМЕТРИ - Фізика


МАНОМЕТРИ