МАРГІНАЛЬНІСТЬ

Культурологічний словник

МАРГІНАЛЬНІСТЬ (від лат. margo – край, кордон) – пограничний стан особистості стосовно будь-якої спільноти, який справляє вплив на її психіку та спосіб життя.
МАРГІНАЛЬНІСТЬ