Маркетинг пробний

Маркетинг пробний – вид маркетингу, зорієнтований на реалізацію товарів в одному або декількох відібраних регіонах, в процесі якої (реалізації) ведеться комплексне спостереження за збутом товарів, поведінкою споживачів на ринку.
Маркетинг пробний