Марксизм-ленінізм

Політологічний словник

Марксизм-ленінізм – розвинене В. Леніним і втілене практично у теорію світового комунізму вчення Маркса – Енгельса – Леніна, основна мета якого – обгрунтувати та забезпечити практичне використання політики більшовиків, а затим КПРС в умовах дореволюційної, а потім – післяреволюційної аграрної Росії. М.-л. став революційною догмою, обов’язковою доктриною для реалізації Комуністичного Інтернаціоналу. В його основі – керівна, спрямовуюча роль і сила Комуністичної партії як авангарду пролетаріату,

організатора революційного руху та революційних перетворень у суспільстві на засадах демократичного централізму. М.-л. передбачав, що після так званого перехідного періоду на вищій, комуністичній фазі розвитку соціалізму держава мала відмерти, однак трудящі маси все ж потребуватимуть партійного керівництва. Оскільки після Першої світової війни очікувана світова революція, як прогнозувалося теоретиками М.-л., не відбулася, радянське партійне керівництво оголосило про перемогу комуністичної ідеї і побудову комунізму в окремо взятій державі. До розпаду СРСР, переходу Російської Федерації, інших країн – колишніх республік СРСР на засади багатопартійності, М.-л. був офіційною доктриною, що панувала в СРСР.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Марксизм-ленінізм - Довідник з політології


Марксизм-ленінізм