МАРТИНЮК Ігор Орестович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

МАРТИНЮК Ігор Орестович (10.04 1957) – укр. соціолог і філософ. Канд. філос. наук (1985), д-р соціол. наук (1993). Закінчив філос. ф-т Київського держ. ун ту ім. Т. Г. Шевченка (1979). Працював в Ін-ті управління н. г. (1979 – 1983), Ін-ті філософії АН УРСР (1983 – 1989); з 1990 р. працює в Ін-ті соціології HAH України. Опублікував понад 60 наук, праць. Спеціалізується з проблем соціальної психології, громадської думки, масової свідомості., соціології особистості.

– Тв.: “Инженер в зеркале времени” (1989); “Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования’ (1990); “Проблемы жизненного самоопределения молодежи (опыт прикладного исследования)” (1993); “Люди і ролі” (співавт. Н. Л. Соболеве, 1993).
МАРТИНЮК Ігор Орестович