Маржинальний дохід

Маржинальний Дохід (маржинальный доход) – перевищення виручки від продажу над загальними витратами, що належать до певного рівня продаж.
Маржинальний дохід