Маса додаткової вартості

Маса додаткової вартості – абсолютна величина додаткової вартості, яка визначається множенням вартості авансованого змінного капіталу на норму додаткової вартості.
Маса додаткової вартості