Маса грошова

Маса Грошова (масса денежная) – загальний обсяг випущених грошових знаків, що перебувають в обігу населення, підприємств, організацій, у банках.
Маса грошова