Маса конкурсна

Маса конкурсна – майно боржника, яке за рішенням суду використовується для задоволення претензій кредитора.
Маса конкурсна