Маса

РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

УРОК № 2/15

Тема уроку. Маса – міра інертності тіла

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета уроку: сформувати уявлення про інертність як властивість, що притаманна всім тілам; сформувати поняття про масу як про фізичну величину, що характеризує інертність; розкрити залежність результату взаємодії тіл від їхніх властивостей – інертності.

Обладнання: два візки з прикріпленою пружною пластиною; жолоб, розташований горизонтально, і дві кульки різної маси; склянка, цупкий картон, монетка.

План

уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

10 хв.

Усне опитування

II. Вивчення нового матеріалу

15-20 хв.

Бесіда; спостереження та аналіз дослідів; записи у зошитах

III. Закріплення нового матеріалу

15-20 хв.

Бесіда; розв’язування задач; записи на дошці

IV. Домашнє завдання

1-2 хв.

Записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Перевірка

домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Після перевірки домашнього завдання проводиться коротке повторення вивченого матеріалу за такими питаннями.

Питання класу

– Опишіть досліди, які показують, що в результаті взаємодії швидкості тіл змінюються.

– Що означає фраза: “У природі існує тільки взаємодія”?

– Наведіть приклади, які показують, що в результаті взаємодії відбувається деформація тіл.

– Яке явище називають інерцією? У чому сутність цього явища?

– Наведіть приклади інерції у природі, техніці.

– Якою є умова зберігання тілом швидкості свого руху?

– Наведіть приклади, які ілюструють виконання цієї умови.

– Вкажіть, у результаті яких взаємодій змінюється швидкість під час: а) падіння каменю; б) польоту птаха; в) польоту стріли, випущеної із лука; г) руху автомобіля?

– Спортсмен стрибає на батуті. За якими ознаками можна зробити висновок, що між тілом спортсмена і батутом відбувається взаємодія?

II. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

Чи завжди швидкість взаємодіючих тіл змінюється однаково?

Демонстрація 1. На столі – два однакові візки, з’єднані пружною металевою пластиною, яка перев’язана ниткою.

Нитку перепалюють. Візки починають рухатися. Швидкості, набуті візками, однакові.

Демонстрація 2. Повторюємо дослід, тільки один візок навантажуємо. Швидкості у візків після взаємодії різні.

Питання класу: Швидкість якого візка більша? Чому?

Демонстрація 3. Жолоб установлюють горизонтально. По жолобу пускають дві кульки різної маси. Помічають, що швидкість легкої кульки після зіткнення змінюється більше, ніж важкої.

Висновок (запис у зошит). При взаємодії різні тіла по-різному змінюють свою швидкість – одні більше, інші менше; властивість тіл по-різному змінювати свою швидкість при взаємодії називають інертністю.

Одні тіла більш інертні, їм складніше змінити свою швидкість, інші тіла легше змінюють свою швидкість, а отже, і менш інертні.

Питання класу: Від чого залежатиме інертність тіл?

Запис у зошит: Маса – міра інертності тіла.

Все у Всесвіті від порошинки до зірки має масу! Маса – невід’ємна характеристика будь-якого тіла. Що б не відбувалося з тілом – рухається воно чи перебуває у спокої, знаходиться на Землі чи в космічному просторі – його маса, поки воно залишається одним цілим, не змінюється.

Уводиться умовне позначення маси і одиниці маси в СІ.

Питання класу

– Чи можна миттєво змінити швидкість тіла? Наведіть приклади.

– Яке тіло легше вивести зі стану спокою – менш інертне чи більш інертне?

– Яке тіло легше зупинити? Чому?

– Як визначити масу тіла? (Треба її виміряти, тобто порівняти з еталонною масою.)

– Один зі способів визначення маси нам добре відомий – зважування. Запропонуйте інший спосіб. (Через взаємодію. У скільки разів відрізнятимуться швидкості тіл, у стільки разів відрізнятимуться і їхні маси.)

– Який спосіб вимірювання маси найчастіше використовується на практиці?

– Як експериментально довести, що маса кулі менша за масу рушниці?

Демонстрація 4. Склянку накриваємо зверху цупким картоном. На картон кладемо монетку. Вибиваємо картонку – монета падає у склянку.

Завдання класу: Поясніть дослід.

III. Закріплення нового матеріалу

Розв’язування задач

Задача 1. З нерухомого плота масою 30 кг на берег стрибає хлопчик масою 45 кг. Пліт набуває швидкості 2 м/с. Яка швидкість хлопчика?

 Маса

Задача 2. Два візки після взаємодії набули швидкості 4 см/с і 60 см/с. Маса якого візка більша і у скільки разів? (Відповідь: першого у 15 разів.)

Питання класу

– Навіщо велосипедист, наближаючись до підйому дороги, збільшує швидкість?

– Для чого в літаках перед зльотом і посадкою просять пасажирів пристебнути себе ременями безпеки?

– У якому напрямку відхиляються пасажири автобуса при його різкому гальмуванні? розгоні? Чому?

– Куди повинна стрибати наїзниця, яка стоїть на спині коня, що скаче, щоб після стрибка знову потрапити у сідло?

– Чому боксерів об’єднують у вагові категорії?

– Чому у футболі захисниками є більш масивні спортсмени, а нападаючі, як правило, легші?

– Яке тіло в класі має найбільшу масу, а яке – найменшу?

– Чи може водій автомобіля використовувати явище інерції для економії бензину? Яким чином?

IV. Домашнє завдання

[1]: § 10; впр. № 10 (задачі 1, 6, 7); експериментальне завдання 1.

[2]: § 7.

[3]: СР – задачі 9.1; 9.2;

ДР – задачі 9.5; 9.7;

ВР – задачі 9.14; 9.18; 9.20.

Творче завдання

1. Властивість інертності мають не тільки тверді тіла, але рідини та гази. Придумайте досліди, за допомогою яких можна показати інерцію рідких тіл. (Можливе розв’язання. Випустити вгору струмінь води з гумової груші. Після припинення тиску на грушу струмінь ще б’є вгору якийсь час.)

2. Інертність властива будь-якому тілу. Проведіть спостереження за корисними і шкідливими проявами цієї властивості. Опишіть ваші спостереження, зробіть рисунки.

Скарбничка цікавих фактів

O Оце так хмара!

Одна грозова хмара має таку ж масу, як 200 тисяч слонів. Під час циклона маса хмар може перевищувати масу всіх слонів на Землі!

O Оце так піраміда!

Піраміда Хеопса складається з 2 300 000 вапнякових каменів масою 2,5 тонни кожен. Загальна маса піраміди – близько 5 750 000 тонн. Із цих каменів можна було б побудувати сучасне місто з населенням 120 тис. чоловік!

O Оце так планета!

Маса Юпітера у 318 разів більша від маси Землі і у 62,5 разу більша від маси всіх інших планет Сонячної системи разом узятих. А маса Сонця дорівнює масі 1047 таких планет, як Юпітер, разом узятих.

O Оце так літак!

Супервантажопідйомним є транспортний літак АН-225 “Мрія”. На його рахунку – 240 світових рекордів. Один із них – політ з максимальною злітною вагою 640 860 кг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Маса - Плани-конспекти уроків по фізиці


Маса