МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ, ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ; РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ, З ЯКИХ ЇХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ

УРОК 22. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ, ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ; РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ, З ЯКИХ ЇХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про механізми, роботу та енергію; сформувати загальні уявлення про машини та механізми, які використовуються в практичній діяльності людини, речовини та матеріали, з яких їх виготовляють; розвивати уміння пояснювати принципи роботи найпростіших машин та механізмів, значення машин та механізмів у житті людини; виховувати спостережливість, уважність, повагу до людської праці.

Обладнання:

зображення машин, які використовуються в різних галузях господарства, підручники, зошити.

Основні поняття: рукотворні системи, машини, механізми, двигун.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Перевірка домашнього завдання Застосування енергії у різних побутових приладах.

2. Перевірочна робота Визначте поняття.

– Фізична величина, яка характеризує зміну певного об’єкта в результаті дії на нього інших тіл,- … (робота).

– Простий механізм, призначений для перетворення поступального руху в обертовий

і навпаки,- … (колесо).

– Енергія стиснутої пружини – … (механічна).

– Сила, що виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого,- … (сила тертя).

– Системи, які людина створює з метою полегшення своєї праці,- … (рукотворні).

3. Завдання

Установіть зайве слово.

– Важіль, гвинт, велосипед, похила площина.

– Літак, клин, колесо, блок.

– Молоток, пило-смок, сокира, ножиці.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Можливості людини із перетворення та використання енергії є показником технічного розвитку людства. Так, намагання людини перетворити енергію вітру на свою користь призвело до винаходу вітрила, вітряного млину. Подальше використання простих механізмів та їх поєднання поступово замінювало ручну працю. Сьогодні нас оточує безліч технічних засобів, без яких навіть складно уявити наше існування. Всі ці технічні засоби (машини та механізми) є рукотворними системами, результатом праці багатьох поколінь вчених, винахідників.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Машини та механізми

Запитання. Пригадайте, які механізми називають простими. Яке їх головне призначення?

Завдання 1. Розгляньте зображення машин. Визначте, чим машини відрізняються від механізмів.

Машини – це пристрої, що виконують корисну для людини роботу і при цьому перетворюють один вид енергії на інший. Машини є складними рукотворними системами, які складаються з трьох основних частин: робочого органа, двигуна, механізму, що їх зв’язує. Механізми є складовими частинами машин.

Призначення двигуна – перетворювати один вид енергії на інший.

Робочий орган безпосередньо виконує ту роботу, заради якої машину сконструювали.

Завдання 2. Розгляньте будову велосипеда. Визначте його основні складові.

Запитання. Чи можна вважати велосипед машиною, адже в нього немає двигуна?

2. Речовини та матеріали, з яких виготовляють машини

Речовиною називають те, з чого складається будь-яке тіло. З курсу природознавства 5 класу ви знаєте, що речовини бувають простими і складними.

Матеріали – це речовини, що використовуються для виготовлення будь-якого фізичного тіла. Матеріали виготовляють із речовин як природного, так і штучного походження.

Завдання 3. Наведіть приклади речовин та матеріалів, які з них виготовляють. (Кварцовий пісок – скло, руди металів – сталь, деревина – папір.)

Завдання 4. Розгляньте зображення машин та визначте, з яких речовин та матеріалів вони виготовлені.

Матеріали, що використовуються для виготовлення механізмів і машин, визначаються їх призначенням, умовами роботи та навантаження, на яке вони розраховані.

Більшість деталей машин виготовляють з металів та їх сплавів. Вони міцні, стійкі до нагрівання та дуже повільно руйнуються. Про сплави знали люди ще в давнину. Так, знаряддя праці виготовляли з бронзи (сплав міді з оловом), латуні (сплав міді з цинком). Зараз найбільш поширеним сплавом для будування машин є сталь (сплав заліза з нікелем, кобальтом, марганцем та ін.). Скло – один із найдавніших матеріалів; людина почала його виробляти ще 5 тис. років тому. Для виплавляння скла потрібний спеціальний пісок, який розігрівають до 1700 °С. Пластмаси теж широко використовують для виготовлення деталей різних машин. Пластмаси виготовляють з речовини, яка називається етилен; сировиною для його виготовлення є природний газ та нафта.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 5 (робота в групах)

Намалюйте машину (автомобіль, трактор, екскаватор, підйомний кран, корабель, мотоцикл), підпишіть її основні складові частини; позначте, з яких матеріалів виготовлені її окремі деталі.

Запитання

– Що таке машини, механізми? Чим вони відрізняються?

– Які речовини та матеріали використовуються у виробництві машин та механізмів?

– Які побутові машини полегшують вашу працю вдома? Які машини допомагають вам у навчанні в школі та вдома?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Скласти загадки (або вірші) про машини, які є у вас вдома.

3. Дізнатися, які машини виготовляють в Україні.

4. Завершити роботу над проектом “Енергозбереження”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ, ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ; РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ, З ЯКИХ ЇХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ - Плани-конспекти уроків по натурології


МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ, ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ; РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ, З ЯКИХ ЇХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ