Масштаб. Види масштабів

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі

§ 10. Масштаб. Види масштабів

Пригадайте

Як можна показати на аркуші паперу відрізок у кілька сотень метрів або кілометрів?

Ступінь і спосіб зменшення дійсних розмірів території на папері.

Як ви дізналися, і на плані, і на карті земну поверхню зображують у зменшеному вигляді за допомогою обраного масштабу. Масштаб – це ступінь зменшення довжини ліній на карті, плані, глобусі порівняно з їхніми дійсними розмірами на Землі. Іншими словами, масштаб показує,

скільки сантиметрів на місцевості міститься в одному сантиметрі на карті. Наприклад, масштаб 1 : 100 000 означає, що 1 см на карті відповідає 100 000 см на місцевості, або 1000 м чи 1 км.

Чим у меншу кількість разів місцевість зменшено під час зображення її на папері, тим більшим є масштаб зображення, і навпаки. Порівняймо два масштаби: 1 : 25 000 і 1 : 50 000. Зрозуміло, що перший масштаб буде більшим. Від масштабу насамперед залежить те, наскільки детально і насичено показано на карті об’єкти. На карту більшого масштабу можна, наприклад, нанести населений пункт із позначенням усіх його вулиць. А на карті з дрібним масштабом

населений пункт буде позначений лише невеличким кружечком чи багатокутником (мал. 26).

 Масштаб. Види масштабів

Мал. 26. Фрагменти карт у великому (а) і дрібному (б) масштабах

Погляд у минуле

Масштаб придумали в Греції. Першим застосував масштаб на карті грецький учений Анаксімандр, який жив у VII-VI ст. до н. є. Він створив карту світу з використанням масштабу, в центрі якої розміщувалася Греція, а оточували її відомі на той час частини Європи та Азії. Карту було зроблено у формі кола, по краях якого розташовувався океан.

Різні види масштабів. Масштаб зазначають на кожному плані, географічній карті та глобусі. Розрізняють кілька видів масштабу. Масштаб, записаний у вигляді дробового числа, називають числовим. Користуватися таким масштабом нескладно. Розгляньмо це на прикладі. Припустімо, нам необхідно визначити відстань у метрах між двома точками на карті з масштабом 1 : 100 000. Виміряймо на карті відстань у сантиметрах за допомогою лінійки. Вона дорівнює 5,5 см. Оскільки на карті вказаного масштабу зображення місцевості зменшено у 100 000 разів, то дійсна відстань на місцевості буде в 100 000 разів більшою, тобто 5,5 см х 100 000 = 550 000 см. Переведемо цю відстань із сантиметрів у метри та кілометри (1 м = 100 см). Отже, 550 000 см = 5500 м, або 5,5 км. Цей самий масштаб можна також подати словами: в 1 см – 5,5 км. Такий масштаб називають іменованим.

Щоб уникнути розрахунків, користуються лінійним масштабом. За допомогою циркуля (або смужки паперу чи нитки) вимірюють на карті відстань між потрібними точками (мал. 27, а), прикладають циркуль до масштабу і визначають, чому відповідатиме дана відстань на місцевості (мал. 27, б). Однак не завжди на карті відстань можна виміряти в цілих сантиметрах. Для точнішого визначення відстаней один з відрізків лінійного масштабу (зазвичай, крайній лівий) розбивають на дрібніші поділки в 1-2 мм.

 Масштаб. Види масштабів

Мал. 27. Як користуватись лінійним масштабом

ПРАКТИЧНА РОБОТА № З

Розв’язування задач з переведення числового масштабу в іменований

Виконавши запропоновані завдання, ви навчитеся переводити числовий масштаб в іменований і навпаки. Для цього пригадайте, що таке масштаб, які є види масштабу, і скористайтеся раніше наведеними прикладами.

1. Знайдіть правильну відповідь. Іменований масштаб – це: а) креслення, на якому позначені сантиметри та їхні значення на місцевості; б) дробове число; в) словесний запис, який пояснює, скільки сантиметрів на місцевості відповідають 1 см на глобусі чи карті.

2. Переведіть числовий масштаб 1 : 25 000 в іменований.

3. Переведіть іменований масштаб в 1 см – 100 м у числовий.

4. Переведіть числовий масштаб контурної карти в іменований і запишіть розрахунки, які при цьому виконували.

5. Порівняйте числові масштаби 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000, переведіть їх в іменовані масштаби, поясніть свої розрахунки.

6. Порівняйте числові масштаби карт, вміщених в атласі, переведіть їх в іменовані масштаби, поясніть свої розрахунки. Чому на цих картах застосовані різні масштаби?

ПІДСУМКИ

Масштаб – це ступінь зменшення відстаней на глобусі, плані чи карті порівняно з дійсними відстанями.

Є кілька видів масштабу: числовий, іменований та лінійний.

За допомогою лінійного масштабу можна без розрахунків швидко визначити відстань на карті чи плані.

Запитання і завдання для самоперевірки

Відстань між Києвом і Львовом становить 544 км, між Києвом і Донецьком – 729 км, між Києвом і Дніпропетровськом – 479 км. Зобразіть ці відстані у вигляді ліній у масштабі 1 : 5 000 000.

Де застосовують дрібний, а де великий масштаби?

Порівняйте такі масштаби: в 1 см – 200 м і в 1 см – 500 км. Який з них більший? таке масштаб? Для чого він потрібний?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Масштаб. Види масштабів - Географія


Масштаб. Види масштабів