Математична економіка

Математична економіка – частина сучасної економічної теорії, яка використовує математичні методи та моделі для опису економічних явищ і процесів і розрахунку економічних показників. Найповніше використовується у плануванні, програмуванні та прогнозуванні економіки. В межах М. е. реалізується єдність кількісного та якісного аналізу (за переважання кількісного), що збагачує інструментарій економічної науки.
Математична економіка