МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

Екологія – охорона природи

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ – числове (у вигляді системи рівнянь) вираження парних зв’язків (напр., залежності чисельності популяції рослинної тварини від чисельності популяції хижака). Змінюючи числове значення одного з показників, введених до моделі, можна спостерігати, як змінюватимуться інші, тобто як поводитиме себе змодельована система за певних умов. Передумовою створення правильної математичної моделі слугують накопичені дані та точна інформація про явища чи процеси, які моделюють.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ - Довідник з екології


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ