Математичні вирази

Математичні вирази

– Математичні вирази:

– числові вирази

– вирази зі змінною

1

Що ти знаєш про математичні вирази? Прочитай подані математичні вирази. Що в них спільне? Як можна назвати ці вирази?

Числові вирази

14 + 7 14 – 7 56 – 13 ∙ 3

14 ∙ 7 14 : 7 (8 + 6) : 2

2

Згадай правила порядку виконання арифметичних дій та знайди значення числових виразів.

(184 + 17 ∙ 8) : 80 ∙ 134

658 – 127 ∙ 3 + 623

(536 + 356 – 73 ∙ 4) : 25

(344 + 963 : 3 + 140) : 5

3

Порівняй математичні вирази.

 Математичні вирази

4

Прочитай

математичні вирази. Розбий вирази на дві групи. За якою ознакою це можна зробити?

Вирази зі змінною

68 : 4 + 27 100 – (76 + 18) 12 ∙ (k – 18)

А ∙ 6 – 12 с ∙ 7 + b ∙ 4 34 ∙ 8 : 16

Знайди значення числових виразів. Чи можеш ти знайти значення виразів зі змінною? Чому?

5

Згадай, що ти знаєш про вирази зі змінною. Від чого залежить значення виразу зі змінною? Знайди значення поданих виразів, якщо а = 7, b = 5.

(480 + 70) : 10 ∙ а : b (800 – 530) : b ∙ а : 9

А ∙ (136 – 98 + 12) : b

6

Знайди помилки в обчисленнях.

68 : 34 ∙ 2 ∙ (26 + 24) = 68 : 68 ∙ 50 = 50

112 : (84 : 12) ∙ 8 = 112 : 7 ∙ 8 = 112 : 56 = 2

68 ∙ 16 : 2 ∙ 7 = 84 : 2 ∙ 7 = 42 ∙ 7 = 294

7

Зміни

порядок дій, використавши дужки.

64 + 32 : 8 – 9 750 : 75 : 5 – 1

14 ∙ 5 + 4 ∙ 2 64 : 4 + 12 ∙ 8

8

У кожному виразі постав дужки так, щоб значення виразу збільшилося.

7 ∙ 12 + 8 108 : 9 – 6 45 + 21 ∙ 7

9

Розглянь кожну задачу. Розв’яжи її та запиши розв’язання або по діях, або виразом. Склади та розв’яжи хоча б одну обернену задачу.

□ 1) У зоопарку для п’ятьох тюленів приготували 15 кг риби. Скільки потрібно риби для 7 тюленів за однакової норми споживання?

□ 2) У зоопарку добова норма м’яса для одного тигра становить 9 кг. Скільки м’яса потрібно трьом тиграм на тиждень?

□ 3) У зоопарку молода куріпка за добу має з’їсти 35 г пшениці, а доросла – 40 г. Скільки пшениці потрібно обом куріпкам на тиждень?

10

□ Полотно завдовжки 13 м треба розрізати на дві частини так, щоб в одній частині було на 5 м полотна більше, ніж у другій. Скільки метрів полотна має бути в кожній частині?

11

Попрацюй із календарем. Полічи кількість твоїх вихідних днів восени. Накресли та заповни таблицю.

Місяць

Кількість вихідних днів

Усього

 Математичні вирази


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Математичні вирази - Математика


Математичні вирази