Математика

now browsing by category

 

СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ. СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН

Повторення вивченого у 3 класі. Письмове множення і ділення

ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 5

Задачі на час ст.124

Відсотки. Знаходження відсотків від числа

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 8

Повторення. Сюжетні задачі

Повторення. Арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення

Відрізок та його довжина

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 3

МНОГОКУТНИК ТА ЙОГО ПЕРИМЕТР. РІВНІ ФІГУРИ

МНОЖЕННЯ й ДІЛЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО

СРАВНЕНИЕ ВЕЛИЧИН И ЧИСЕЛ

Дроби і ділення натуральних чисел

Додавання від’ємних чисел

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу

Задачі з величинами: шлях, швидкість руху, час руху

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ. ОДИНИЦІ ЧАСУ

Шестицифрові числа

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ

СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМИ ФІГУР

Знаходження числа за величиною його дробу

ЩО ТАКЕ ЗВИЧАЙНИЙ ДРІБ. ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ

ЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ З ДВОМА ЗМІННИМИ

Арифметичні дії додавання і віднімання

Ознаки подільності на 10, 5 та 2

Геометричні фігури на площині

Множення різниці двох виразів на їх суму

Приклади графіків залежностей між величинами

ТОТОЖНІСТЬ

Додатні та від’ємні числа. Число 0

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

ОБЧИСЛЕННЯ СТОРІН ПРЯМОКУТНИКА

Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові та трицифрові числа

ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 4

Повторення ст.141

Рівняння. Нерівності зі змінною

НЕРІВНОСТІ ТРИКУТНИКА

Арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення

ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 3

Рівняння. Нерівності. Геометричний матеріал

РІВНЯННЯ. ВЛАСТИВОСТІ РІВНОСИЛЬНОСТІ РІВНЯНЬ

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Паралельні прямі

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 9

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННИМИ

Знаходження числа за його дробом

Strong>Ділення натуральних чисел

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

ПЛОЩА ФІГУРИ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ЧИСЛА 8

Степінь натурального числа з натуральним показником

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

ПРЯМОКУТНИЙ ТРИКУТНИК

Поділ числа у даному відношенні

Одиниці площі ст. 83

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 9

Письмове додавання у випадку трьох доданків

ОЗНАКИ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ПРЯМИХ

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА

Strong>Множення багатоцифрового числа на одноцифрове

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ТАБЛИЦЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЕЛ

КВАДРАТ ДВОЧЛЕНА

Повторення ст.140

Задачі на процеси ст. 63

Частини величини

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Графік функції. Графічний спосіб задання функції

МНОГОЧЛЕН ТА ЙОГО СТАНДАРТНИЙ ВИГЛЯД

ПОРІВНЯННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

З ІСТОРІЇ ГЕОМЕТРІЇ

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

Strong>Множення на двоцифрове і трицифрове числа

Множення натуральних чисел

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 5

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

Ділення

Лінійна функція, її графік та властивості

ВІДРІЗКИ І ЇХ ДОВЖИНИ

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа

МНОЖЕННЯ ВИДУ 56 000 ∙ 4, 5 608 ∙ 4. ПІРАМІДА

МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Уявлення про звичайні дроби

Порівняння десяткових дробів

Уявлення про десяткові дроби

ТИСЯЧА. РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ

КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА. ГРАФІК ФУНКЦІЇ

ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО СПОСОБОМ ОКРУГЛЕННЯ