АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 5 674. По рисунку составь две задачи на умножение и деление. В решении первой задачи число 5

Задачі на час 1 Знайди дріб від числа. від 128; год; року; від 96; хв; т; від 102; доби; км. 2 Знайди число за величиною

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 8 860. Додай, а потім заміни додавання множенням. 7 + 7 + 7 + 7 8 +

Повторення. Сюжетні задачі 1 Добери опорну схему до кожної задачі. 1) В Інтернет-магазині перший працівник за 6 год роботи оформлює замовлення від 48 покупців. Скільки

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ § 16. Відрізок та його довжина Якщо добре загостреним олівцем доторкнутися до аркуша

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 3 516. Прочитай рівність 3 ∙ 5 = 15. Що показує другий множник? Як перевірити, що 3

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ СРАВНЕНИЕ ВЕЛИЧИН И ЧИСЕЛ 781. 1) Рассмотри рисунок и прочитай записи. 10 см разделить по 2 см: 10 : 2

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними §38. Додавання від’ємних чисел Нехай у понеділок Іван узяв у Сергія в борг 2 грн, а у вівторок

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ Шестицифрові числа 246. Гудзики прикріпили на картонні смужки, по 10 штук на кожну. Потім ці смужки склали так: 10 смужок у зв’язку,

РОЗДІЛ 5 ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ &21. ЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ З ДВОМА ЗМІННИМИ Ви знаєте, що рівняння можуть бути як з однією змінною, так і

Арифметичні дії додавання і віднімання 1 Обчисли. 2 Згадай закони додавання; правила додавання і віднімання. Визнач без обчислень істинність або хибність поданих рівностей. Поясни свої

Розділ 1 Подільність натуральних чисел §2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2 Припустимо, що треба дізнатися, чи ділиться число 137 146 на 5. Для

Геометричні фігури на площині – Прямокутник – Квадрат 1 Назви множину. Розбий множину многокутників на підмножини. За якою ознакою це можна зробити? Розбий множину чотирикутників

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними §54. Приклади графіків залежностей між величинами На координатній площині можна будувати графіки залежностей між різними величинами. Приклад 1.

РОЗДІЛ I ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ &4. ТОТОЖНІСТЬ Ви знаєте, що два вирази зі змінними можуть бути тотожно рівними. Наприклад, такими є пари виразів 3а –

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними У цьому розділі ви: – згадаєте поняття рівняння; – ознайомитеся з поняттями додатного, від’ємного та раціонального чисел; –

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 4 622. Прочитай таблицу умножения числа 4 и объясни, как составили таблицу деления на 4. 623. Вычисли,

Повторення Наближалося свято останнього дзвоника. Учні 4-А зібрали макулатуру, за яку на приймальному пункті їм заплатили гроші. 1 1 кг макулатури коштував на приймальному пункті

РОЗДІЛ 3 ТРИКУТНИКИ & 15. НЕРІВНОСТІ ТРИКУТНИКА Ви вже знаєте, що кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Щоб довести це твердження

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 3 565. Составь и вычисли выражения на умножение числа 3. Из каждого произведения составь выражение на деление

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ 159. Обчисли. Назви компоненти і результат множення. 7 ∙ 9 8 ∙ 4 5 ∙

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними §52. Паралельні прямі Дві різні прямі, побудовані на аркуші паперу або дошці, можуть перетинатися в одній точці (мал.

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 9 926. Додай числа, а потім заміни додавання множенням. 8 + 8 + 8 + 8 9

РОЗДІЛ I ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ &2. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННИМИ Подивіться на малюнок 2. Ви бачите спортсменів па змаганнях з потрійного стрибка. Виконуючи три елементи такого

Розділ 2 Звичайні дроби §18. Знаходження числа за його дробом Розглянемо задачу, що зводиться до знаходження числа за його дробом. Задача 1. Сергій прочитав 120

5. Множення і ділення багатоцифрових чисел Ділення натуральних чисел Пригадай, як називаються компоненти при діленні. 658. Поясни записи обчислень у стовпчиках. Дії множення і ділення

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ § 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда Сірникова коробочка, цеглина, дерев’яний брусок, ящик, пенал

ПЛОЩА ПЛОЩА ФІГУРИ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР 617. Обведи тильним кінцем олівця чи ручки контури плоских (площинних) ділянок, зображених на малюнках. 618. Назви плоскі геометричні фігури. 619.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ЧИСЛА 8 860. Прибавь, а потом замени сложение умножением. 7 + 7 + 7 + 7 8 +

Розділ 5. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ 1. Прочитай числа. За якими ознаками вони об’єднані у групи? Як називають ці групи. 2.тВипиши у три рядки:

РОЗДІЛ I ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ &3. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ Ви вже знаєте, що два числові вирази МОЖУТЬ мати рівні значення, і тоді ці вирази можна прирівняти.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ І СТВОРЮЄМО ЗБІРНИК ЗАДАЧ 3 ГЕОМЕТРІЇ 1. Щотижня кожний учень. може скласти (або дібрати з додаткової літератури) і розв’язати одну задачу

РОЗДІЛ 3 ТРИКУТНИКИ & 16. ПРЯМОКУТНИЙ ТРИКУТНИК Трикутник наливають прямокутним, якщо один із його кутів – прямий. Сума двох інших його кутів дорівнює 90°, бо

Розділ 3 Відношення і пропорції §24. Поділ числа у даному відношенні Розглянемо задачі, в яких вимагається поділити число або значення величини у даному відношенні, тобто

Одиниці площі – Ар (сотка) – 1 а – Гектар – 1 га 1 Назви одиниці довжини і площі в порядку зростання. Визнач площу квадрата

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 9 943. (Усно.) Заповни пропуски. Ділене 24 24 63 12 18 40 Дільник 6 8 7 8

РОЗДІЛ 2 ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ & 6. ОЗНАКИ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ПРЯМИХ Важливу роль у дослідженні паралельності прямих відіграють поняття січної та деяких пар кутів.

Розділ 5 ВИРАЗИ І РІВНЯННЯ § 34. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА Ви вже знаєте, що таке координатна пряма (мал. 162). На ній точка О – початок відліку,

ТАБЛИЦЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧИ В ДВА ДЕЙСТВИЯ. ВЫРАЖЕНИЯ СО СКОБКАМИ ТАБЛИЦЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЕЛ 82. Объясни приемы сложения и вычитания чисел с

РОЗДІЛ 3 МНОГОЧЛЕНИ &11. КВАДРАТ ДВОЧЛЕНА Ви вже знаєте, як додавати, віднімати і множити многочлени. Як і числа, многочлени можна підносити до степеня з натуральним

Повторення Дізнайся, як сім’я Петренків провела вихідний день. 1 Андрійко, його сестричка Олеся, мама й тато вирішили вихідного дня відвідати цікаві місця у своєму місті.

Задачі на процеси 1 Виконай короткі записи задач 1 і 2 у формі таблиць. Перевір і прокоментуй розв’язання задач двома способами. Що цікаве можна помітити?

Частини величини – Чисельник дробу – Знаменник дробу 1 Запиши, яку частину цілого зафарбували. Назви чисельник і знаменник кожного дробу. 2 Перевір, чи правильно зафарбували

РОЗДІЛ 3 МНОГОЧЛЕНИ У розділі дізнаєтесь: ► що таке многочлен; ► який вигляд многочлена називають стандартним; ► що називають степенем многочлена; ► які властивості дій

З ІСТОРІЇ ГЕОМЕТРІЇ Геометрія – наука давня. Один грецький історик ще в V ст. до н. е. писав: “Геометрія, за свідченням дуже багатьох, була відкрита

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ § 5. Множення натуральних чисел Як відомо з молодших класів, суму однакових доданків

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 5 674. За малюнком склади дві задачі на множення й ділення. У розв’язанні першої задачі число 5

Розділ I НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 18. Ділення Дію ділення означають за допомогою дії множення. Наприклад,

РОЗДІЛ 1 НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ & 2. ВІДРІЗКИ І ЇХ ДОВЖИНИ Дві точки прямої розділяють цю пряму на три частини: два промені

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО 847. Виконай множення письмово. 23 ∙ 45 230 ∙ 45 23 ∙ 450 230 ∙ 450

Розділ II ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 4. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ Вивчивши матеріал цього параграфа, ви розширите свої знання про звичайні дроби. Дізнаєтесь, які

Розділ 2 ДРОБОВІ ЧИСЛА І Дії З НИМИ § 35. Порівняння десяткових дробів Важливим є питання порівняння десяткових дробів. Почнемо з такого прикладу. Відомо, що

Розділ II ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 5. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ Вивчивши матеріал цього параграфа, ви дізнаєтеся, що називають десятковими дробами, що таке відсотки,

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ТИСЯЧА. РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ 369. Що на малюнках можна лічити одиницями? Десятками? Сотнями? Тисячами? Велику кількість предметів лічать тисячами. Тисяча літрів

РОЗДІЛ 4 ФУНКЦІЇ &16. КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА. ГРАФІК ФУНКЦІЇ Із кypcу математики 5-6 класів ви знаєте, що таке шкала, координатна пряма і координатна площина. Пригадаємо основні

ПЛОЩА ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА 627. Знайди площі трьох фігур. Перевір обчисленнями. Порівняй. 628. Прямокутник ABCD поділений на квадратні сантиметри. Полічи, скільки квадратних сантиметрів у прямокутнику. Знайди

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ § 8. Ділення натуральних чисел Розглянемо задачу. Задача. 48 олівців розклали порівну в

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО ДІЛЕННЯ ВИДУ 424 : 4. ВИДИ КУТІВ 226. Розглянь ділення. Прочитай коротке пояснення. 1. Перше неповне ділене –

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 1. Який ряд чисел не є натуральним? Чому? А) 0, 1, 2, 3, … Б) 1, 2,

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1 КЛАСІ 1. Полічи окремо червоні й зелені перчики. Скільки всіх перчиків? 2. Скільки всього паличок на кожному малюнку? 3. Назви всі

Дроби – Якщо a = b, То = 1 – Якщо a < b, То < 1 1 Познач дробом зафарбовану частину цілого. Прочитай дроби.

ПОВТОРЕННЯ ЗАДАЧІ І ВПРАВИ НА ПОВТОРЕННЯ Розділ 1. ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ 1. Дано числа 4 і 2. Складіть вираз, який є: 1) сумою чисел; 2)

РОЗДІЛ 2 ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ § 10. ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ВИДИ Ви знаєте, що трикутник – це окремий вид многокутника. У нього

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 7 826. Из каждого произведения составь и вычисли выражение на деление на 7. 7 ∙ 2 =

РОЗДІЛ 3 ТРИКУТНИКИ & 14. ТРЕТЯ ОЗНАКА РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ Вам уже відомі дві ознаки рівності трикутників. Знаючи властивості рівнобедреного трикутника, можна довести ще одну ознаку.

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА 1. Скільки чисел натурального ряду розміщено між числами: 1)120 і 129; 2) 999 і 1100; 3)8901 і 8910;

ВІДОМОСТІ З КУРСУ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСІВ Натуральні числа Числа 1, 2, 3, 4, 5, … , які використовують для лічби предметів, називають натуральними числами. Найменше

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ЧИСЛА 2 419. Прочитай равенство 2 ∙ 3 = 6. Что показывает второй множитель? Как проверить произведение? 420.

Розділ 1 Подільність натуральних чисел У цьому розділі ви: – ознайомитеся з дільниками і кратними натуральних чисел; – дізнаєтеся про прості та складені числа, взаємно

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ РОЗДІЛ 1 Уважно прочитайте задачі та знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв. 1°. Яку цифру

РОЗДІЛ 1 ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА § 3. КООРДИНАТНИЙ ПРОМІНЬ Запишемо натуральний ряд чисел: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;

Арифметичні дії з круглими числами Спосіб укрупнення розрядних одиниць 1 У кожному з поданих чисел визнач загальну кількість одиниць кожного розряду. 36709 578023 301678 80045

Розділ I НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 11. Кут. Позначення кутів Проведемо на аркуші паперу два промені

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ УМНОЖЕНИЕ 404. Сколько всего вишен? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 Сложение одинаковых слагаемых называют

Розв’язування задач 1 Обчисли. 2 Склади задачі за короткими записами. Зістав задачі. Що в них спільне? відмінне? Як ця відмінність вплине на спосіб знаходження однакової

Задачі підвищеної складності Цілі вирази 1178. Рівність (І + В + А + Н)4 = ІВАН с правильного. Знайдіть число ІВАН, якщо різним буквам відповідають

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ 200. Перетвори А) в одиниці: 1 дес. 3 од.; 3 дес. 4 од.; 5 дес. 1

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ НА 9 943. (Устно.) Заполни пропуски. Делимое 24 24 63 12 18 40 Делитель 6 8 7 8

Площі прямокутника і квадрата 1 Згадай означення прямокутника. Знайди на малюнку прямокутники. Що ти про них знаєш? Якими способами можна порівняти подані прямокутники за площею?

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 7 826. З кожного добутку склади та обчисли вираз на ділення на 7. 7 ∙ 2 =

РОЗДІЛ 4 КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ & 19. ГЕОМЕТРИЧНЕ МІСЦЕ ТОЧОК Щоб розв’язувати складніші задачі на побудову, потрібно знати, що таке геометричне місце точок.

Розділ I НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 12. Види кутів. Вимірювання кутів На кожному з рисунків 84,

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними §40. Властивості додавання Для додавання раціональних чисел, як і для додавання додатних чисел, справджуються переставна і сполучна властивості.

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ РОЗРЯДИ І КЛАСИ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 405. Розглянь таблицю. Прочитай числа, записані в ній. II клас – клас тисяч I клас – клас

ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ 553. Поясни виконання дій. Дії Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ЧИСЛА 5 647. Прибавь, а потом замени сложение умножением. 4 + 4 + 4 5 + 5 +

Розділ 2 ДРОБОВІ ЧИСЛА І Дії З НИМИ § 43. Знаходження числа за його відсотком Ми вже вміємо знаходити відсоток від числа. Розглянемо задачу знаходження

ПЛОЩА АР. ГЕКТАР 660. Побудуй прямокутник завдовжки 8 см і завширшки 3 см 5 мм. Обчисли його периметр і площу. 661. Площі ділянок землі, здебільшого,

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ВИДУ 304 500 : 75 896. Округли числа до найближчого попереднього та наступного круглих чисел. Запиши за

Письмове множення й ділення двоцифрових і трицифрових чисел на одноцифрове та двоцифрове 83. Порівняйте значення виразів кожної пари. Визначте, на скільки значення другого добутку більше

Порівняння дробів 1 Згадай, як одержати половину, третину та інші частини цілого. Заміни кожний дріб часткою двох чисел. = 1 : 5 ; ; ;

Задачі на пропорційне ділення 1 Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. У чому відмінність? Як вона вплине на розв’язання задачі 2? Розв’яжи задачу

Розділ 3 Відношення і пропорції §26. Обернена пропорційна залежність Нехай площа прямокутника дорівнює 36 см2, а довжина і ширина прямокутника є натуральними числами. Деякі з

Для тих, хто любить математику 1. Поїзд метро складається з п’яти вагонів. Сергій і Петро домовились їхати в другому вагоні. Як сталося, що вони їхали

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними §42. Розкриття дужок Згадаємо, як до числа а додати суму чисел b і c. Можна спочатку до а

Розділ 4 Раціональні числа і дії мідними §51. Перпендикулярні прямі Дві прямі, що мають одну спільну точку, називають прямими, що перетинаються. Їх спільну точку називають

Величини. Частини величин – Чисельник і знаменник дробу – Одиниці вимірювання маси; довжини 1 Назви, яку частину кожного круга зафарбували. Назви чисельник і знаменник кожного

5. Множення і ділення багатоцифрових чисел Ознайомлення з дробами Ти вже знаєш, що таке натуральні числа, вмієш їх порівнювати і виконувати над ними арифметичні дії.

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ 864. Висота найвищої вершини Українських Карпат гори Говерли 2 061 м. Скільки десятків, сотень, тисяч

РОЗДІЛ 3 МНОГОЧЛЕНИ &12. РІЗНИЦЯ КВАДРАТІВ Ви вже знаєте, що таке формули скороченого множення, і вмієте користуватися формулами квадрата суми двох одночленів і квадрата різниці

Повторення 1 Визнач довжину відрізка ОА, якщо діаметр кола з центром у точці О дорівнює: 1) 6 см; 2) 8 см 4 мм; 3) 10

Розділ I НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 3. Відрізок. Довжина відрізка Якщо ви добре заточеним олівцем доторкнетеся до аркуша зошита,

Розділ 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ & 27. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома

Розділ 3 ВІДНОШEННЯ І ПРОПОРЦІЇ § 19. ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ У 5 класі ви дізналися, що таке відсоток і як розв’язувати задачі на знаходження відсотка від

Розділ 1 Подільність натуральних чисел §3. Ознаки подільності на 9 та 3 Запишемо кілька перших чисел, кратних числу 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54,

ЗАСТОСУВАННЯ НУМЕРАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДІЙ ДІЇ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ. ДО ВИКОНАННЯ ДІЙ 441. Запиши такі числа: Вісімдесят тисяч; сто сорок тисяч; Двісті п’ять тисяч; тридцять

Дроби – – дріб, Де a і b – натуральні числа 1 Яку частину кожної фігури зафарбовано? Запиши відповідні числа. Що в них спільне? Що

РОЗДІЛ 4 ФУНКЦІЇ &17. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ У дослідженні реальних процесів і явищ функції відіграють особливу роль – математичних моделей. Найбільш важливим функціям математики дають власні

Розділ 1 ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ §5. НАЙМЕНШЕ СПІЛЬНЕ КРАТНЕ Знайдемо кратні числа 4. Для цього достатньо помножити число 4 на числа натурального ряду: 4; 8;

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ В ВЫРАЖЕНИЯХ 693. Каким правилом ты воспользуешься, вычисляя значение выражений со скобками? 2 + 2 + 7

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ § 24. Площа прямокутника і квадрата Щоб дізнатися, скільки фарби і шпалер необхідно

Геометрія Евкліда є лише першим кроком до вивчення форм реального простору. О. Смогоржевський РОЗДІЛ 2 ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ У цьому розділі підручника ви

Одиниці площі 1 Назви відомі тобі одиниці довжини. Чому є потреба використовувати різні одиниці довжини? 2 Яку одиницю площі ти знаєш? Згадай означення квадратного сантиметра.

РОЗДІЛ 7 ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ § 33. ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ Подивіться на малюнки. Видно, що АВ = 3см (мал. 222), CD = 2,8

ШВИДКІСТЬ ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ 784. Розв’яжи задачу з поясненням. Вантажна машина подолала 240 км, їдучи зі швидкістю 60 км/год. Скільки часу вантажна машина була в дорозі?

РОЗДІЛ 4 КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ & 20. КОЛО І ТРИКУТНИК Коло і трикутник можуть не мати спільних точок або мати 1, 2, 3,

Розділ 3 ВІДНОШEННЯ І ПРОПОРЦІЇ §13. ПРОПОРЦІЯ ТА її ВЛАСТИВОСТІ Ви знаете, що два вирази, які мають рівні значення, можна прирівняти. Наприклад, можна прирівняти відношення

Розділ 1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ § 2. Порівняння натуральних чисел Одне з двох різних натуральних чисел завжди більше

Розділ I НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 4. Площина. Пряма. Промінь Розміри вашого зошита не дають можливості будувати відрізки великої

Page 1 of 3123