Матеріально-технічне постачання

Матеріально-технічне постачання – галузь сфери матеріального виробництва, яка забезпечує доведення продукції виробничого призначення (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів тощо) від виробника до споживача з метою її виробничого і невиробничого споживання. М.-т. п. передбачає: визначення реальної потреби підприємств, об’єднань, організацій та установ у матеріальних ресурсах; з’ясування джерел, які забезпечуватимуть цю потребу; чітку організацію доставки ресурсів до місця споживання; раціональне використання матеріальних

ресурсів; розробку шляхів поліпшення використання місцевої сировини й матеріалів, відходів виробництва; організацію правильного зберігання ресурсів матеріальних цінностей; удосконалення системи управління процесами М.-т. п. Господарські зв’язки М.-т. п. встановлюються з урахуванням умов виробництва, зберігання, транспортування та споживання (виробничого і невиробничого) продукції й реалізовуються у формі прямих зв’язків між виробниками та споживачами продукції або опосередкованих, які передбачають реалізацію продукції (транспортні поставки за участю посередницьких структур, комплексне постачання, складське постачання) чи її передання у тимчасове користування на умовах лізингу, оренди та ін.
Матеріально-технічне постачання