МЕДИЦИНА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

МЕДИЦИНА ЕКОЛОГІЧНА – комплексна наук, дисципліна, що розглядає всі аспекти впливу навколишнього середовища людини на її здоров’я з центром уваги до чинників, що безпосередньо призводять до “середовищих” захворювань. М. е. сформувалася як самостійна наук, дисципліна в червні 1986 р. (конференція у Клівленді, США). М. е. охоплює розділи біології людини, медицини (гігієна, токсикологія, епідеміологія та ін.), хімії, фізики, соціології, технології різноманітних виробництв, вимірювання чинників довкілля,

що впливають на здоров’я людини (з вивченням залежності типу “доза – ефект”), вивчення клітинних та молек. механізмів їх дії, теорію та практику сан. контролю за чистотою середовища. Вона включає також оцінку ризику використання лікарських препаратів, хім. речовин у пром-сті та побуті, будматеріалів, пестицидів, досліджує дію отруйних відходів пром-сті та с. г., вивчає методи лікування, причини і механізми виникнення природжених анат. та фізіол. аномалій, онкологічних (екол. онкологія), імунол., пульмонологічних захворювань, здійснює контроль за чистотою середовища (у житлових і виробничих приміщеннях, населених пунктах та поза ними).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


МЕДИЦИНА ЕКОЛОГІЧНА - Довідник з екології


МЕДИЦИНА ЕКОЛОГІЧНА