МЕЛІОРАЦІЯ ХІМІЧНА

Екологія – охорона природи

МЕЛІОРАЦІЯ ХІМІЧНА – комплекс заходів, спрямованих на поліпшення фіз.-хім. властивостей грунтів та поверхні гір. порід шляхом внесення хім. речовин – гіпсу, вапна, хлориду кальцію, ПАР тощо.
МЕЛІОРАЦІЯ ХІМІЧНА