Меморандум

Політологічний словник

Меморандум (від лат. memorandum – те, що треба пам’ятати) – спеціальний дипломатичний термін, який означає письмову фіксацію заяви, зробленої в усній формі; 1) нотатка для пам’яті; 2) у міжнародних відносинах записка з викладом питань, які є предметом дипломатичних бесід; 3) дипломатичний документ, який може додаватися до ноти, обгрунтовуючи її зміст, або вручатися як самостійний документ без підпису.

Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 2001; Халипов В. Ф. Власть. Кратологический словарь. – М., 1997; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Меморандум - Довідник з політології


Меморандум