Менеджмент політичний

Політологічний словник

Менеджмент політичний (від англ. management) – керівництво, управління політичною системою, організацією, процесом, явищем. На принципи, засоби, мету М. п. впливає форма правління та форма державного устрою, структура політичної системи (організації, процесу), інтереси та структура фінансово-політичних груп, ідеологічні орієнтири, рівень політичної культури та політичної свідомості членів суспільства, соціально-економічна структура останнього та ін. Серед провідних зовнішніх чинників, що зумовлюють структуру та характер

М. п., – глобалізаційні процеси.

Успіху сучасного М. п. сприяє розуміння суспільно-політичних систем як систем відкритих, нелінійних, не рівноважних, що функціонують у нелінійному відкритому середовищі; знання принципів та механізмів самоорганізації систем, врахування дії різних за природою детермінант.

Василенко M. Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку // Політичний менеджмент. – 2003. – № 1; Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1991; Rosenbloom D. L. The Election Men. Professional Campaign Managers and American Democracy. – N.-Y.,1973; Sasse C. A. Hagy, T. Kahn, J. Brinkley. Life Skills: Personal and Home Management. – Glencoe Publishing Company, 1987.

M. Кармазіна


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Менеджмент політичний - Довідник з політології


Менеджмент політичний