Менеджменту цілі

Менеджменту цілі – усвідомлені менеджерами економічні та соціальні потреби та інтереси організацій, які втілюються у конкретних завданнях і діях заради досягнення бажаного результату. У діяльності суб’єкта та об’єкта управління М. ц. визначають концепцію та стратегію їхнього розвитку, а також основний напрям ділової активності. Для цього цілі повинні відповідати вимогам об’єктивних економічних законів, інакше вони не будуть реальними. На формулювання М. ц. водночас впливають інтереси власників, менеджерів, найманих працівників, ділових партнерів, органів влади, суспільство загалом, а загалом внутрішні і зовнішні чинники. М. ц. повинні бути конкретними, зіставними, сумісними, адресними і, по можливості, мати кількісно-якісні параметри. Цілі слід узгодити на всіх рівнях (підрозділах) організації. Неприйнятні хоча б для одного з рівнів господарювання цілі можуть стати недосяжними або ж їх досягнення гальмуватиметься.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Менеджменту цілі - Економічний словник


Менеджменту цілі