Мерітократія

Мерітократія – соціальна структура суспільства, яка базується на особистих заслугах, тобто видах економічної діяльності (професіях) і якості виконуваних робіт. Така структура певною мірою існувала у постсоціалістичних країнах і формується у тих розвинених державах, в яких інтенсивно відбувається процес соціалізації.
Мерітократія