Мертон

Мертон (Меrtоn) Роберт К. (н. 1944) – професор Гарвардського університету (США), лауреат Нобелівської премії в галузі економіки (1977) “за новий метод оцінки деривативів” (див. Дериват). Основна сфера досліджень ученого – теорія фінансів, ринки капіталів і фінансове господарство. Нобелівську премію М. було присуджено разом з іншим американським економістом М. Скоулзом. Перші спроби дати оцінку дериватам були зроблені 1900 французьким математиком Л. Башельє. В 60-ті П. Самуельсон удосконалив формулу оцінки опціонів, але вона була недовершеною,

оскільки залежала від суб’єктивних оцінок ризиків. М. і Скоулз довели, що для оцінки опціону нема потреби в жодній ризиковій премії, оскільки її враховано в ціні акції. Вони вивели нову формулу оцінки біржових операцій, за якою премія опціону визначається п’ятьма факторами: базовою ціною (за якою власник опціону може її купити); терміном реалізації опціону; курсом відповідного цінного паперу; коливанням курсу цінного паперу; загальним рівнем відсотка. їх методика оцінки цінних паперів сприяла швидкому розвитку ринку дериватів, визначенню ціни на всі фінансові товари, що містять елемент ризику (страхування
життя та пенсійне страхування). Тому їх метод може бути застосований для оцінки страхових договорів і гарантій, гнучкості проектів, пов’язаних з інвестиціями та розв’язання інших проблем. Основні наукові праці М. – “Фінанси у безперервному часі”, “Фінанси у фінансовій техніці: прикладні дослідження фінансової інновації” (у співавторстві); “Світова фінансова система: “Функціональна перспектива” (у співавторстві).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Мертон - Економічний словник


Мертон