Метанол, етанол, гліцерин

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 44

Тема уроку. Метанол, етанол, гліцерин

Цілі уроку: формувати в учнів уявлення про оксигеновмісні органічні сполуки; ознайомити їх з поняттям “функціональна група” на прикладі гідроксильної групи спиртів; формувати знання учнів про метанол, етанол і гліцерин як органічні сполуки, що містять функціональну гідроксильну групу; ознайомити учнів з молекулярними, електронними та структурними формулами спиртів, фізичними властивостями, зумовленими наявністю функціональної

гідроксильної групи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми роботи: розповідь учителя, робота з підручником (таблицею).

Обладнання: схема класифікації оксигеновмісних органічних сполук, моделі атомів метанолу, етанолу, гліцерину.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Аналіз тематичної контрольної роботи

Робота із класом з виявлення типових помилок, індивідуальна робота над помилками.

III. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна робота

1) Які хімічні елементи найчастіше містяться в складі органічних сполук?

2) На які класи

поділяють вуглеводні?

3) Наведіть приклади відомих вам органічних сполук, що містять Оксиген, Нітроген та інші хімічні елементи.

Розгляньмо схему класифікації органічних сполук у підручнику (або на роздавальному матеріалі).

IV. Вивчення нового матеріалу

Оксигеновмісні органічні сполуки

1. Вступне слово вчителя

Органічні сполуки, що містять у своєму складі атоми Оксигену, називаються оксигеновмісними.

Оксиген, як правило, входить до складу органічних сполук у вигляді груп атомів. Такі групи атомів називають функціональними групами.

Функціональні групи – це групи атомів, що визначають хімічні й фізичні властивості речовин.

Наприклад:

-OH – гідроксильна група;

-COH – карбонільна;

-COOH – карбоксильна.

До складу сполук може входити одна або кілька функціональних груп (однакових або різних).

Органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних гідроксильних груп, з’єднаних з вуглеводнями, називаються спиртами.

Загальна формула спиртів: R-(OH)n.

2. Класифікація спиртів

За природою вуглеводневого радикала:

– насичені;

– ненасичені;

– ароматичні.

За кількістю гідроксильних груп:

– одноатомні;

– багатоатомні.

3. Номенклатура спиртів

Відповідно до систематичної номенклатури, назви спиртів походять від назв відповідних вуглеводнів з додаванням суфікса – ол. Нумерацію карбонового скелета починають із того краю, ближче до якого знаходиться гідроксильна група.

Найпростішим представником гомологічного ряду одноатомних насичених спиртів (алканолів) є метанол:

CH3 – OH – метанол (метиловий спирт, мурашиний спирт);

C2H5 – OH – етанол (етиловий спирт);

C3H7 – OH – пропанол (пропіловий спирт) і т. д.

Положення гідроксильної групи вказують цифрою перед назвою спирту:

 Метанол, етанол, гліцерин

1-пропанол і 2-пропанол є ізомерами положення функціональної групи.

Прикладом багатоатомних спиртів є:

 Метанол, етанол, гліцерин

Кількість гідроксильних груп у молекулі позначається числівниками ди-(ді-), три-, тетра – і т. д.

4. Будова молекул спиртів

 Метанол, етанол, гліцерин

Зв’язок C – H – ковалентний слабко-полярний.

Зв’язок O – H – ковалентний сильно-полярний.

 Метанол, етанол, гліцерин

Молекула спирту полярна, тому між молекулами утворюються водневі зв’язки.

Згадайте, як утворюється водневий зв’язок між молекулами води.

Роздивіться рисунок у підручнику, де зображено водневий зв’язок між молекулами метанолу. Отже, спирти:

– це рідини за кімнатної температури;

– добре розчиняються в полярних молекулах води.

V. Первинне застосування отриманих знань

1. Аналогічно учні самостійно зображають електронну та структурну формули молекули етанолу.

2. Гліцерин – багатоатомний спирт, грузла рідина, без кольору й запаху, добре розчинний у воді, солодкий на смак.

Зобразіть структурну формулу гліцерину.

3. Спирти – речовини молекулярної будови, а отже, мають низькі температури кипіння й плавлення, легколеткі, мають запах.

Знайдіть у підручнику або довідковій літературі температури кипіння й плавлення метанолу, етанолу, гліцерину.

Властивість

Метанол

Етанол

Гліцерин

Температура плавлення, °С

-97,8

-114,6

17,9

Температура кипіння, °С

64,7

78,37

290 (розкладається)

Густина, г/см3

0,792

0,789

1,26

VI. Підбиття підсумків уроку

– Які нові поняття ви вивчили сьогодні на уроці?

– Чи мають для вас практичне значення нові знання, отримані на уроці?

– Метанол – рідина без кольору, з різким запахом, добре розчинна у воді в будь-яких співвідношеннях, отруйна.

– Етанол – рідина без кольору, з різким запахом, добре розчинна у воді в будь-яких співвідношеннях, отруйна.

– Гліцерин – грузла рідина без кольору й запаху, солодка на смак, добре розчинна у воді.

– Гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів – спирти, утворені насиченими вуглеводнями, у яких один атом Гідрогену заміщений на функціональну гідроксильну групу.

Оцінювання роботи учнів на уроці

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Підготувати схему застосування одного зі спиртів, вивчених на уроці, або розповідь про отруйність спиртів, шкідливий вплив метанолу й етанолу на організм людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Метанол, етанол, гліцерин - Плани-конспекти уроків по хімії


Метанол, етанол, гліцерин