Метод гіпотетико-дедуктивний

Метод гіпотетико-дедуктивний – метод наукового пізнання, що базується на обгрунтуванні висновків із гіпотез (див. Гіпотеза), внаслідок чого такі висновки набувають ймовірнісного характеру.
Метод гіпотетико-дедуктивний