Метод пайової участі

Метод пайової участі – метод обліку та розрахунку частки інвестора в акціонерній компанії, яка визначається встановленням початкового розміру капіталовкладень з урахуванням пропорційної частки у чистому прибутку, який виплачується компанією з часу придбання акцій, та в дивідендах. М. п. у. використовується за умови, що частка інвестора становить 20% і більше.
Метод пайової участі