Метод структуризації цілей

Метод структуризації цілей – кількісно-якісне обгрунтування системи цілей підприємства або організації та наступний комплексний аналіз їх організаційної структури з метою виявлення ступеня відповідності такій системі цілей.
Метод структуризації цілей