Метод технічного аналізу кон’юнктурного ринку

Метод технічного аналізу кон’юнктурного ринку – дослідження динаміки ринку з метою прогнозування майбутнього напряму руху цін. На думку одного з його авторів Дж. Мерфі, технічний аналіз грунтується на трьох аксіомах: 1) ринок враховує все, це означає, що причини, які хоч якоюсь мірою можуть вплинути на ринкову вартість будь-якого цінного папера, обов’язково знайдуть відображення в його ціні; 2) рух цін підпорядковується закономірностям і тенденціям; 3) все повторюється. Графіки лише відображають розвиток тенденції до підвищення або

зниження, яка (тенденція) в певний момент діє на ринку і першопричиною якої є глибинні механізми попиту і пропозиції. Водночас основу динаміки цін у кінцевому підсумку формують витрати виробництва. Отже, тенденція має більшу схильність до продовження, ніж до кардинальної зміни на протилежну; діюча тенденція розвиватиметься доти, поки не почнеться рух у зворотному напрямі. Тому постулат “усе повторюється” означає, що ключ до розуміння майбутнього – у вивченні минулого, і майбутнє – це повторення
минулого. Одним з найуніверсальніших і найпоширеніших інструментів у технічному аналізі є середні змінні, які прямують за тенденцією. Його мета – визначення часу початку нової тенденції, а також попередження про її завершення або зміну напряму. Середні змінні використовують для спостереження за розвитком тенденцій, і їх можна розглядати як викривлені лінії тренда. Однак цей показник не прогнозує динаміку цін, а лише реагує на неї. Досвід показує, що в період фінансових криз та інших ринкових потрясінь доцільно “перекладати” свої активи в короткі випуски облігацій (терміном обігу не більше 1 – 1,5 місяців). У моменти поліпшення ринкової кон’юнктури для одержання дохідності, вищої за ринкову, необхідно обмінювати короткі випуски на довгі. Існує також управління портфелем з застосуванням похідних цінних паперів.
Метод технічного аналізу кон’юнктурного ринку