Методи добування спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Методи добування спиртів

1. Гідратація алкенів. При взаємодії алкенів з водою в присутності мінеральних кислот (сульфатної, фосфатної) утворюються спирти. Мінеральні кислоти виконують роль каталізаторів і є джерелом протонів:

 Методи добування спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Приєднання води відбувається за правилом Марковникова:

 Методи добування спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Гідратація етиленових вуглеводнів у присутності окисників (найчастіше

калій перманганату) призводить до утворення багатоатомних спиртів (реакція Вагнера):

 Методи добування спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

2. Гідроліз галогенопохідних алканів водним розчином лугів:

 Методи добування спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Гідроліз полігалогенопохідних алканів водни ми розчинами лугів призводить до утворення багатоатомних спиртів:

 Методи добування спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

3. Відновлення альдегідів у присутності каталізаторів:

 Методи добування спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

4. Етиловий спирт можна добувати спиртовим бродінням вуглеводів (глюкози) під впливом ферменту зимази спиртових дріжджів:

 Методи добування спиртів   СПИРТИ Й ФЕНОЛИ
Методи добування спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ