Методи нарахування амортизації

Методи нарахування амортизації – методи списання балансової вартості основних фондів. Існують такі М. н. а.: рівномірна амортизація – щорічне нарахування однакової суми зношування; регресивна амортизація – зменшення амортизаційних нарахувань зі старінням основних фондів; прогресивна амортизація – збільшення амортизаційних нарахувань зі старінням основних фондів; прискорена амортизація – списання початкової балансової вартості основних фондів за коротший від нормативного їх термін служби.
Методи нарахування амортизації