МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ

МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ

Спостереження – цілеспрямоване й організоване дослідження об’єктів або явищ для точного й повного виявлення їхніх ознак. Це найпростіший метод наукового дослідження, який досить часто є основою чи складовою частиною інших методів. Правило – орієнтир використання методу спостереження може містити такі основні дії:

1. Визначене й чітко сформульоване завдання для спостереження.

2. Визначення певних ознак об’єктів або явищ для цілеспрямованого

спостереження.

3. Складання плану проведення спостереження (хід роботи).

4. Проведення спостереження із застосуванням вимірювання, зарисовування, замальовування, фотографування, засушування тощо.

5. Визначення форми запису спостережень (у вигляді таблиці, щоденника тощо), які можна здійснювати за пунктами: а) місце спостереження; б) дата спостереження;

В) час спостереження; г) зміст явищ, які спостерігаються.

6. Опис (у випадку описового спостереження) або порівнння (у випадку порівняльного) результатів спостереження. Оформлення їх у вигляді письмового звіту, альбому рисунків,

малюнків або фотографій, колекції, гербарію тощо.

Порівняння – це зіставлення об’єктів або явищ для встановлення їхньої подібності й відмінності. Пізнання людини базується на методі порівняння, який є основою мислення, усіх методів творчої діяльності. Правило-орієнтир використання методу порівняння може містити такі основні дії:

1. Встановлення мети порівняння.

2. Визначення об’єктів чи явищ для порівняння. Перевірка своїх знань про об’єкти, які будуть порівнюватися.

3. Визначення головних ознак, за якими будуть порівнюватися об’єкти чи явища. Складання плану проведення порівняння.

4. Пошук ознак або подібності (за часткового порівняння шляхом зівставлення), або відмінності (за часткового порівняння шляхом протиставлення), або і подібності, і відмінності (за повного порівняння).

5. Формулювання висновку з порівняння.

Вимірювання – це визначення числового значення певної величини об’єкта чи явища за допомогою одиниці виміру. Порядок вимірювання містить такі основні дії:

1. Визначення мети вимірювання.

2. Визначення об’єкту і його кількісних ознак для вимірювання.

3. Вибір фізичних величин і одиниць вимірювання за певною системою одиниць вимірювання.

4. Складання плану проведення вимірювання.

5. Організація вимірювання з використанням певних приладів, пристосувань тощо. Вимірювання слід здійснювати декілька разів для отримання об’єктивних результатів.

6. Здійснення статистичної обробки результатів із визначенням середньої величини досліджуваних ознак.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ - Біологія


МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ