Методи розрахунку цін

Методи розрахунку цін – основні способи, за допомогою яких підприємства встановлюють ціни на свою продукцію, а отже, проводять цінову політику: 1) на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку; 2) на основі рівня поточних цін, насамперед конкурентів (використовується здебільшого дрібними підприємствами); 3) на основі закритих торгів; 4) на основі цінності товару, тобто суб’єктивної оцінки споживчих благ товарів і послуг споживачами, з урахуванням суспільно необхідних витрат; 5) на основі високої якості за відносно низьких цін, хоча така якість дає змогу їх підвищувати; 6) на основі методу визначення ціни “витрати плюс”, за яким ціна дорівнює собівартості плюс фіксований відсоток прибутку.
Методи розрахунку цін