Методика оцінки економічного ефекту підприємства від прискореної амортизації

Методика оцінки економічного ефекту підприємства від прискореної амортизації – комплекс способів оцінки результативності прискореної амортизації для окремого підприємства, фірми або компанії. Економічний ефект рентабельної діяльності цих структур від прискореної амортизації виражається у зменшенні податку на його прибуток. Якщо підприємство суму додатково нарахованої амортизації спрямовує на фінансування процесу впроваджень науки і техніки або на інші цілі, ефективніші, ніж банківські депозити, відповідно має коригуватися норма

дисконтування. Нею, наприклад, може бути коефіцієнт фактичної ефективності інвестицій. Із збільшенням норми дисконтування, а також із скороченням періоду повної амортизації вартості обладнання зростає й економічний ефект від прискореної амортизації. Для обчислення фактичного сукупного ефекту від прискореної амортизації використовують фактично нараховані амортизаційні суми в поточних цінах, а як коефіцієнт дисконтування – середню величину номінального річного банківського відсотка для кожного
року розрахункового періоду. Для визначення фактичного ефекту розрахунковим вважається період, що минув з моменту запровадження прискореної амортизації. Водночас прискорена амортизація не дає жодних переваг збитковим підприємствам, оскільки відбувається штучне завищення збитків.
Методика оцінки економічного ефекту підприємства від прискореної амортизації