Методика

Методика – 1) комплекс конкретних прийомів і засобів отримання та обробки фактичного матеріалу, що базується на методологічних принципах; 2) конкретизація методу у формі інструкцій, правил дій, чіткого опису способів існування та ін.
Методика