Методологія науки

Методологія науки – система принципів і способів дослідження сутності і структури наукового знання і наукової діяльності, закономірностей їх розвитку та обгрунтування на різних етапах існування людства. Найважливішими аспектами сучасної М. н. є дослідження різних теорій та виконуваних ними функцій, сутності наукових законів, методів дослідження, ролі ідеології в таких дослідженнях, способів перевірки теорій, концепцій і гіпотез та ін. Цим проблемам присвячені роботи Т. Куна, І. Локатоса, К. Поппера та ін. Найважливішими закономірностями розвитку науки є: диференціація та інтеграція наук, прискорення її еволюції, посилення взаємодії наук, наступність у розвитку наукових знань та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Методологія науки - Економічний словник


Методологія науки