МЕХАНІЧНА РОБОТА

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

 МЕХАНІЧНА РОБОТА

– Механічна робота – Потужність – Механічна енергія та її види – Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах – Машини та механізми – Прості механізми – Момент сили – Умови рівноваги важеля – “Золоте правило” механіки – Коефіцієнт корисної дії механізмів

&40. МЕХАНІЧНА РОБОТА

У повсякденному житті слово “робота” вживається дуже часто. Роботою називають будь-яку корисну працю робітника, ученого, учня.

У

фізиці поняття роботи значно вужче. Насамперед розглядають механічну роботу.

Механічна робота виконується під час переміщення тіла під дією прикладеної до нього сили.

Розглянемо приклади механічної роботи.

Автомобіль тягне з певною силою причіп і переміщує його на деяку відстань, при цьому виконується механічна робота.

Одна людина піднімає пакунки, переносить (мал. 231) і складає їх, а друга завантажує автомобіль мішками (мал. 232). Обидві людини виконують механічну роботу.

 МЕХАНІЧНА РОБОТА

Мал. 231

 МЕХАНІЧНА РОБОТА

Мал. 232

Шайба, після удару хокейною ключкою

(мал. 233), рухається по льоду, під дією сили тертя вона через певний час зупиняється. У цьому разі також виконується механічна робота.

Розглянемо, від чого залежить значення механічної роботи.

Для того щоб підняти вантаж масою 1 кг на висоту 1 м, потрібно прикласти силу 9,8 Н. При цьому виконується механічна робота. А для того щоб підняти тіло масою 10 кг на таку саму висоту, потрібно прикласти силу, в 10 разів більшу. Виконана робота в цьому разі буде в 10 разів більшою.

Якщо піднімати тіло масою 1 кг не на 1 м, а, наприклад, на 10 м, то робота, виконана під час піднімання вантажу на 10 м, буде в 10 разів більшою за роботу, яку виконали під час піднімання тіла на 1 м.

 МЕХАНІЧНА РОБОТА

Мал. 233

Отже, механічна робота прямо пропорційна прикладеній до тіла силі й відстані, на яку це тіло переміщується.

Щоб визначити виконану механічну роботу, треба значення сили помножити на шлях, пройдений тілом у напрямі дії сили, тобто:

А = Fl,

Де А – механічна робота; F – сила; l – шлях, пройдений тілом у напрямі дії сили.

Одиницею роботи в СІ є один джоуль (1 Дж).

1 джоуль – це робота, яку виконує сила 1 Н, переміщуючи тіло на 1 м у напрямі дії сили: 1 Дж = 1Н ∙ 1м = 1Н ∙ м.

Цю одиницю названо на честь англійського фізика Джеймса Джоуля. Одиницями механічної роботи є також кілоджоуль (кДж) і мегаджоуль (МДж):

1 кДж = 1000 Дж; 1 МДж = 1000 000 Дж.

Розглянемо випадки, коли механічна робота не виконується.

Ми хочемо пересунути важку шафу, діємо на неї із силою, але не можемо зрушити її з місця (тобто 1 = 0)- робота не виконується.

Якщо тіло рухається за інерцією (тобто F = 0), то робота також не виконується.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Яку роботу називають механічною?

2. Наведіть приклади, коли тіла виконують механічну роботу.

3. Як визначають механічну роботу?

4. Назвіть одиниці механічної роботи.

5. У яких випадках робота не виконується?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


МЕХАНІЧНА РОБОТА - Фізика


МЕХАНІЧНА РОБОТА