Механіка

5. Механіка

Механіка – це розділ фізики, який вивчає механічний рух

І сили. Поділяється на кінематику, динаміку, статику.

Крім того, механіка поділяється на:

– механіку абсолютно твердого тіла, яке за жодних умов не деформується;

– механіку твердого тіла, яке деформується (опір матеріалів);

– механіку рідких і газоподібних тіл (гідро – та аеродинаміку). Основна задача механіки полягає у з’ясуванні закону або рівняння руху тіла через характеристики, що його описують – координати, довжину пройденого шляху, переміщення, кут повороту, швидкість, прискорення тощо.

Розв’язання основної задачі полягає у визначенні положення тіла у будь-який момент часу за допомогою цих фізичних величин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Механіка - Довідник с фізики


Механіка