Механізм банкрутства підприємства (фірми)

Механізм банкрутства підприємства (фірми) – послідовність процесів і етапів, відповідних процедур та інструментів від початку боргової неспроможності підприємства до його ліквідації або санації та реструктуризації. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначає три етапи банкрутства з окремими процедурами. 1. Фінансовий стан боржника визначається і стабілізується, а активи беруться під контроль та охороняються, а також встановлюються обсяги вимог кредиторів, скликаються збори

й створюється комітет кредиторів; відтак ухвалюється рішення про ліквідацію підприємства чи його санацію. 2. Санація або реструктуризація боржника визнається кращим варіантом вирішення проблем неплатоспроможності боржника, ніж ліквідація, а інструментами відновлення платоспроможності боржника є, зокрема, операційна та фінансова реструктуризація. 3. Положення про ліквідацію підприємства збільшують імовірність збереження активів підприємства та задоволення вимог кредиторів. Закон забороняє здійснення боржником будь-яких платежів з більшості боргів, зроблених до початку провадження про банкрутство,
і забороняє всі інші заходи кредиторів щодо стягнення платежів (зокрема, боржник може користуватися своїми банківськими рахунками). Водночас закон передбачає можливість укладання угоди між боржником та окремими кредиторами, групами кредиторів чи усіма кредиторами на будь-якій стадії провадження про банкрутство, яка дає змогу її учасникам домовитися про зміни в структурі боргів, що відповідають платоспроможності боржника. Крім того, можливі списання боргів, розстрочка чи відстрочка платежів. З метою посилення відповідальності за здійсненням цих етапів Закон передбачає підготовку ліцензованих арбітражних керуючих. Новими інструментами здійснення реструктуризації називається, зокрема, мораторій, що застосовується протягом усього процесу провадження у справі про банкрутство і забезпечує час для розробки та втілення плану реструктуризації, зменшення фінансових вимог до боржника, джерело фінансування процесу реструктуризації. Так, у разі ліквідації підприємства заборгованість зі сплати податків повинна бути повністю сплачена за будь-якими платежами загальним кредиторам, вимоги яких незабезпечені заставою та ін. Нові положення про реструктуризацію під керівництвом боржника дають змогу підприємству здійснити його санацію за згоди більше половини кредиторів за обсягом боргу, а отже, розробити і втілити власний план реструктуризації. Основними засобами реструктуризації є можливість відмови від збиткових контрактів; повернення активів, раніше переданих зацікавленим особам, незалежно від часу передання, і насамперед цінних активів, передання яких кредиторам протягом півроку до початку провадження санації давали їм більше, ніж вони отримали б у провадженні про банкрутство, та ін. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлює таку черговість задоволення вимог кредиторів: 1) вимоги, забезпечені заставою, та виплати вихідної допомоги звільненим працівникам підприємства-банкрута, в т. ч. кредитів, отриманих на такі цілі та виплати, які пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в арбітражному суді та роботою ліквідаційної комісії; 2) вимоги, які виникли із зобов’язань банкрута перед своїми працівниками; 3) вимоги щодо сплати обов’язкових платежів; 4) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, в т. ч. ті, що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника або в процедурі санації боржника; 5) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства; 6) інші вимоги.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Механізм банкрутства підприємства (фірми) - Економічний словник


Механізм банкрутства підприємства (фірми)