Міфологічний жанр

Розділ VI. Історичний жанр та його різновиди

Тема 27. Міфологічний жанр

Міфи, легенди та перекази є важливим джерелом художньої творчості народів на ранніх етапах їхньої історії. Це сказання про давні вірування людей щодо походження Землі, явищ природи, богів, героїв, Всесвіту.

У художніх творах міфологічного жанру зображуються не реальні, а уявні події та герої, які наділяються надзвичайними здібностями.

Міфологічний жанр – зображення подій і героїв міфів і легенд різних народів світу в образотворчому мистецтві.

 Міфологічний жанр

class=""/>

 Міфологічний жанр

Микола Реріх. Святогор

Міфологічний жанр почав виокремлюватися з-поміж інших жанрів образотворчого мистецтва тоді, коли міфи перетворилися з вірувань на літературні твори, образи яких змальовували художники. Античні міфи відображають життя і пригоди богів, подвиги героїв.

Міфологічний жанр набув яскравого розквіту в добу Відродження, коли античні легенди спонукали митців на створення картин і скульптур з відповідними сюжетами. Твори міфологічного жанру втілювали високі ідеали мистецтва античності. Згодом до античних міфів у мистецтві долучилися

теми з міфів різних народів: скандинавських, слов’янських, індійських тощо.

– Порівняйте зображення міфологічного образу в скульптурі та живописі.

 Міфологічний жанр

Діана Версальська. Римська копія з грецького оригіналу Леохара

 Міфологічний жанр

Уолтер Крейн. Діана та Ендіміон

Сюжети античних міфів набули поширення в живописі, скульптурі, книжковій графіці.

– Роздивіться твори міфологічного жанру. Поцікавтеся, які античні міфи вони ілюструють.

 Міфологічний жанр

Орфей, фрагмент стародавньої мозаїки з Тарса

 Міфологічний жанр

Скульптура Нептуна (м. Копенгаген, Данія)

 Міфологічний жанр

Едвард Берн-Джонс. Дзеркало Венери

У різні часи міфологічні образи приваблювали митців багатьох країн, які втілювали їх по-своєму.

– Роздивіться твори міфологічного жанру у графіці й живописі. Якими засобами художньої виразності митці розкрили епізод з міфу?

 Міфологічний жанр

Михайло Піков. Прощання Гектора з Андромахою

 Міфологічний жанр

Ангеліна Кауфман. Прощання Гектора з Андромахою

– Порівняйте міфологічний образ Європи у трактуванні різних художників (композицію, колорит, декоративність тощо).

 Міфологічний жанр

Вірджинія Стеретт. Європа на бику

 Міфологічний жанр

Валентин Серов. Викрадення Європи

– Порівняйте образ легендарного троянського героя Енея в настінному розписі та книжковій графіці. Зверніть увагу на одяг, головні убори, зброю. Які національні мотиви можна помітити в ілюстрації українського художника-графіка?

 Міфологічний жанр

Поранений Еней. Настінний розпис в Помпеях

 Міфологічний жанр

Джованні Баттісто Тьєполо. Явлення Венери Енею біля берегів Карфагена (за Вергілієм)

 Міфологічний жанр

Георгій Нарбуг. Ілюстрація до поеми І. Котляревського “Енеїда”

Практичне завдання

Намалюйте ілюстрацію на міфологічний античний сюжет, який зацікавив вас найбільше (художні матеріали за вибором).

Поради

Зверніть увагу на створення виразного, характерного образу головного персонажа. Намалюйте одяг, речі, притаманні давній добі.

Приклади античного вбрання, зброї, орнаментів

 Міфологічний жанр

Запитання і завдання

1. Які античні міфи поширені в образотворчому мистецтві?

2. Назвіть види образотворчого мистецтва, у яких набув популярності міфологічний жанр.

Самостійна робота для допитливих

1. Поцікавтеся, які твори скульптури, присвячені міфологічним персонажам античності, існують на території України.

2. Перегляньте мультфільми за мотивами міфів Стародавньої Греції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Міфологічний жанр - Мистецтво


Міфологічний жанр