Мікроеволюція і видоутворення – Еволюційне вчення – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Біологія
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Еволюційне вчення

Мікроеволюція і видоутворення

Мікроеволюція – еволюційні перетворення виду на рівні популяцій, які ведуть до внутрішньовидової дивергенції і видоутворення. Мікроеволюційний процес починається з відносної ізоляції популяцій і поступової зміни їх генетичного складу за рахунок накопичення мутацій. Це призводить спочатку до дивергенції в результаті незалежної дії природного добору й інших чинників еволюції, а потім – до видоутворення.

Дивергенція

і конвергенція

Боротьба за існування, природний добір і ізоляція призводять до дивергенції (дивергентної еволюції) – розбіжності ознак організмів порівняно з початковою предковою формою. Еволюція, в результаті якої з однієї форми предка виникає безліч різноманітних форм, що займають різні місця існування, називається адаптивною радіацією.
 Мікроеволюція і видоутворення   Еволюційне вчення   Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
Якщо групи організмів адаптуються до схожих умов середовища, у них виникають риси, які мають поверхневу

подібність. Розвиток схожих комплексів ознак у групах різного еволюційного походження називається конвергенцією (конвергентною еволюцією).
 Мікроеволюція і видоутворення   Еволюційне вчення   Розмноження та індивідуальний розвиток організмів
Прикладом конвергенції є розвиток крил у літаючих плазунів, птахів і ссавців, а також у комах.

Видоутворення

При алопатричному (географічному) Видоутворенні види утворюються в результаті просторової ізоляції популяцій. Один із способів – розрив ареалу предкового виду. Інший спосіб алопатичного видоутворення – розселення вихідного виду.
При симпатричному видоутворенні Види утворюються з популяцій предкового виду на одній географічній території; при цьому чинниками видоутворення є репродуктивна і тимчасова ізоляція, спонтанні зміни генетичного матеріалу і поліплоїдія.
Мікроеволюція і видоутворення – Еволюційне вчення – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів