МІКРОФІЛ

Екологія – охорона природи

МІКРОФІЛ – 1) організм, який витримує лише дуже незначні коливання т-ри навколишнього середовища, напр. деякі лососеві риби; 2) дрібний листок деяких рослин.
МІКРОФІЛ